Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant JungieFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 34 Deviations 819 Comments 5,988 Pageviews
×

Newest DeviationsFavourites

Activity


Shutupyourmouth -1508 by Hye-Jung
Shutupyourmouth -1508
. Lần đầu tiên , làm graphic dạng này . Phải nói là lâu rồi mới đụng . 
. Có 3 ver nhưng không biết chọn ver nào . TT TT
. Gần đi học lại rồi nhe . = ((((
. Credit : Fav + :iconhye-jung:

Loading...
Hế :v đợt này đỡ hơn rồi . = )) Mong mấy má cho con lời nhận xét :v Dream của Baek với Suz :v Tui định cover Rough của G-Friend cơ mà sợ hát không nổi . = ))) 

Soundclound : soundcloud.com/jungie_0/dream-…
Youtube : 

deviantID

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

Hye-Jung has started a donation pool!
58 / 200
- Can you give me point?
I really want to be a Premium Member .
So thankyou if you donate me ^^

You must be logged in to donate.

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconlinhoppas:
LinhOppas Featured By Owner Jul 30, 2016  New Deviant Student Interface Designer
Watch back, please~~~
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Jul 27, 2016  Student Artist
watch back , pls
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 26, 2016
lâu lâu mới thấy em trồi lên đây :(((
cảm ơn đã fav dạo nhe = )))
Reply
:iconhye-jung:
Hye-Jung Featured By Owner Aug 2, 2016
. Hi hi , fav dạo gì đâu ạ . Em đi ngắm Art thấy gato quá nên fav thôi chị . Cảm ơn chị nhe . :333
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Aug 2, 2016
lol nhớ em ghê. 
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 7, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 4, 2016  Student Digital Artist
Táu còn nhớ bà hem :(((((((((?
Reply
:iconsuki-hwang:
Suki-Hwang Featured By Owner May 13, 2016  Student Traditional Artist
- can u watch back ?
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner May 1, 2016  Student Traditional Artist
Thanks for the fav +fav Love Wink/Razz 
Reply
:iconinvisibleted:
Invisibleted Featured By Owner May 1, 2016
Watch back ? Mần ?
Reply
Add a Comment: